مادّه – جسم صفحه شخصی سمانه پاکدل سمانه پاکدل

مادّه – جسم: صفحه شخصی سمانه پاکدل سمانه پاکدل آرایشگاه سرگرمی تبلیغ سرگرمی چه خبر از کجا ؟ در حاشیه

گت بلاگز اخبار اجتماعی زیاد کردن حقوق بازنشستگان در فروردین ۹۷ اعمال نشد

به‌دنبال عدم‌ابلاغ میزان زیاد کردن حقوق بازنشستگان در سال ۹۷، زیاد کردن حقوق بازنشستگان در فیش حقوقی فروردین ماه اعمال نشد. بازنشستگان بعد از ابلاغ این مصوبه، م

زیاد کردن حقوق بازنشستگان در فروردین ۹۷ اعمال نشد

زیاد کردن حقوق بازنشستگان در فروردین ۹۷ اعمال نشد

عبارات مهم : فروردین

به دنبال عدم ابلاغ میزان زیاد کردن حقوق بازنشستگان در سال ۹۷، زیاد کردن حقوق بازنشستگان در فیش حقوقی فروردین ماه اعمال نشد. بازنشستگان بعد از ابلاغ این مصوبه، مابه التفاوت فروردین ماه را در ماه های بعدی دریافت خواهند کرد.

به گزارش تسنیم، حقوق فروردین ماه بازنشستگان بدون هیچ گونه افزایشی نسبت به سال گذشته پرداخت شد. در فیش حقوقی بخشی از بازنشستگان اطلاعیه کوتاهی در این خصوص بدهید شرح درج شده است است که “مشترک محترم، حقوق و مزایای فروردین ماه 97 جناب عالی بدون هیچ گونه افزایشی پرداخت شده است هست. به اطلاع می رساند میزان زیاد کردن حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران در سال 97 به وسیله هیئت محترم وزیران تعیین و تصویب می گردد که به محض ابلاغ آن، نسبت به زیاد کردن حقوق و مزایای جنابعالی و محاسبه و پرداخت طلب آن از ابتدای امسال بعد از تأمین اعتبار از سوی دولت محترم اقدام خواهد شد”.

زیاد کردن حقوق بازنشستگان در فروردین ۹۷ اعمال نشد

پیش از این علی ربیعی وزیر کار در خصوص زیاد کردن حقوق بازنشستگان کشور گفته بود که “میزان زیاد کردن حقوق جهت سال 97 به میزان 19.5 درصد است که بعد از ابلاغ در فیش های حقوقی بازنشستگان لحاظ می شود. در صورتی که این زیاد کردن در فروردین ماه اعمال نشود، مابه التفاوت آن در ماههای بعد انجام خواهد شد”.

سال گذشته نیز میزان زیاد کردن حقوق بازنشستگان و حداقلی بگیران تأمین اجتماعی تا 14.5 درصد تعیین شد و جهت سایر سطوح نیز رشد 12.5درصدی حقوق به تصویب رسید. دولت زیاد کردن حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان شرکت تأمین اجتماعی را در اردیبهشت ماه به تصویب رساند که از همان ماه اعمال شد؛ پرداخت مابه التفاوت فروردین ماه نیز در آخر خرداد صورت گرفت.

به‌دنبال عدم‌ابلاغ میزان زیاد کردن حقوق بازنشستگان در سال ۹۷، زیاد کردن حقوق بازنشستگان در فیش حقوقی فروردین ماه اعمال نشد. بازنشستگان بعد از ابلاغ این مصوبه، م

واژه های کلیدی: فروردین | بازنشستگان | فروردین ماه | وظیفه بگیران | مستمری بگیران | حقوق بازنشستگان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz